Innovation, Way of Life

Wat mode en vervuild water met elkaar te maken hebben

Volgens de Verenigde Naties kampt veertig procent van de wereldbevolking met waterschaarste. En één op de acht wereldbewoners heeft geen toegang tot schoon drinkwater. Wat veel mensen echter niet weten, is dat water ook onlosmakelijk met de mode-industrie is verbonden. Hoe…

Continue reading...
Leave a comment